TERVETULOA TUKIHENKILÖTYÖN SIVUILLE!

Toimimme myös karanteeniaikana.

Päivystämme puhelimessa joka päivä. Jos jokin asia askarruttaa tai haluat keskustella niin ota rohkeasti meihin yhteyttä. Numeromme ovat:

Petri 045-2129711

Jenni 040-7445635

Jarmo 0400-910001

Ilmo Häkkiselle voit laittaa soittopyynnön spostiin ilmo.hakkinen(at)gmail.com

Voimia kaikille! Yhdessä selviämme myös tästä.

  • Koulutamme ja kurssitamme
  • Teemme työnohjausta ja konsultaatiota
  • Meiltä saat apua tukihenkilötyöhön ja vertaistukeen liittyvissä asioissa

Tukihenkilötyö ry. on mukana tukemassa päihdeongelman, mielenterveysongelman tai pitkäaikaistyöttömyyden johdosta syrjäytyneen henkilön ja hänen läheisensä arjessa selviytymistä. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään ympäröivän yhteiskunnan osoittamia ennakkoluuloja asiakkaitaan kohtaan sekä pyrkiä puuttumaan niihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, joita asiakkaamme joutuvat arjessaan kohtaamaan. Yhdistyksen päämääränä on pyrkiä parantamaan asiakkaidensa elämän laatua ja tukea heitä heidän pyrkimyksessään kohti itsenäistä, vastuullista ja raitista elämää.

Vuonna 2001 perustettu yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

IMG_3944

Yhdistys aloitti tukivalmennuskoulutukset pioneerityönä vuoden 2002 alussa. Tukivalmennukseen kuuluu henkilökohtaista tukihenkilökoulutusta, ryhmänohjauskoulutusta ja työnohjausta. Tukivalmennus on ohjattua vertaistukea päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen sekä vapaaehtoistoimijoille. Tukivalmennus on tunne-elämän eheyttämistä ja toipumista ryhmän tuen turvin. Tukivalmennuksesta saa myös valmiuksia keskusteluun, ja se on erinomainen itsetutkiskelun apuväline. Yhdistyksen toteuttama Takaisin Arkeen -projekti, joka keskittyi päihdekuntoutujien jatkohoitoon, muuttui jatkuvaksi toiminnaksi 1.3. 2011 RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Jatkamme edelleen koulutusta, konsultointia ja tukivalmennusta yhteistyössä eri yhdistysten, yhteisöjen ja A-klinikoiden kanssa.

IMG_3945

Tukihenkilötyö ry:n uusin hanke on tammikuussa 2018 alkanut Asuvaksi -hanke, jonka tavoitteena on tehdä tuki-, ohjaus- ja selvitystyötä moniongelmaisten asunnottomien sekä palveluiden tavoittamattomien tai niistä pois pudonneiden henkilöiden parissa. Työtä tehdään ns. kovimman ytimen kanssa asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden pullonkaulojen poistamiseksi ja asiakastyötapojen ajantasaistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea kohderyhmän henkilöitä osallistavalla ja voimaannuttavalla toiminnalla hyödyntäen yhteistyö- ja verkostokumppanuutta ja palveluohjausta ihmisten sovittamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tukeen.  

Järjestön tilat ovat yhteiset Vantaan A-killan kanssa ja sijaitsevat Myyrmäessä osoitteessa Löydöstie 4. Tukihenkilötyö yhdistys ry:n toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

wood-3241848_1920