OHJAUSTA ELÄMÄNHALLINTAAN

Ohjausta elämänhallintaan

Raittiin elämäntavan omaksuminen on kokonaisvaltainen prosessi. Itse valittuun ja vaalittuun raittiiseen elämäntapaan kuuluvat päihteettömyyttä ja raittiina pysymistä ja kasvamista tukevat toiminnalliset valinnat. Päihdetoipuja pyrkii eliminoimaan elämästään – jokaisella sen osa-alueella – raittiutta uhkaavat ja sitä kyseenalaistavat tekijät. Hän karsii ja valikoi ihmisyhteyksiään ja tekemisiään ja saa yksinkertaisempaa ja hengittävämpää elämää. Samalla elämään valikoituu merkityksellisempiä asioita, merkityksellisempää vuorovaikutusta, ajankäyttöä ja olemista. Varmin tie raittiuden saavuttamiseksi on pysyminen raittiissa seurassa sekä toisten toipujien ja vielä kärsivien auttaminen.