OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Oppilaitosyhteistyö

Tukihenkilötyö yhdistys toimii yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa järjestäen joka syksy Laurean tiloissa ”Toivoa on” -päihdeseminaarin. Seminaariin on kutsuttu päihdealan toimijoita esittelemään omaa toimintaansa sekä terveydenhuollon- ja päihdehuollon ammattilaisia keskustelemaan aiheesta sekä alustamaan keskusteluja. Seminaari on järjestetty 6 kertaa ja on saanut joka kerralla vankan kuulijajoukon. 

Yhteistyötä Laurean kanssa tullaan tekemään myös tarjoamalla opiskelijoille konsultaatiota sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia opinnäytetyön aiheisiin, materiaaliin sekä varsinaisen opinnäytetyön tekemiseen yhdistyksen ja opiskelijan yhdessä valitseman aiheen tutkimiseksi. Opiskelijoille voidaan tarjota myös erilaisia työprojekteja mikäli jonkin ajankohtaisen asian toteuttamisessa tarvitaan apuvoimia.