RAHOITUS

Rahoitus

Tukihenkilötyö yhdistys ry toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA:n) tukirahoituksen turvin. Tämän lisäksi yhdistys
saa koulutustukea Kansan Sivistystyön Liitolta, jonka jäsenjärjestö
olemme. Pienen osan toimintakuluistamme kykenemme kattamaan
jäsenmaksutuotoilla, koulutuspalkkioina sekä julkaisujen myynnistä
saamillamme tuotoilla.