Ryhmät

Tutkimme mahdollisuuksia ja tarvetta järjestää päihdeongelmista kärsivien läheisille omia vertaistukiryhmiä. Mikäli tarvetta ja kiinnostusta löytyy, pyrimme avaamaan uusia ryhmiä tarpeen mukaan.