RYHMÄT

Ryhmät

Avoryhmät ja teemaryhmät

Yhdistys järjestää ja toimii vetovastuussa erilaisissa avo- ja teemaryhmissä

Ilmo Häkkinen perusti Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa eli Ridiksellä tammikuussa 1989 ryhmän, jota alettiin kutsua Ridiksen avoryhmäksi. Se oli tarkoitettu yhteisössä hoidossa oleville ja sieltä lähteneille yhteiseksi ryhmäksi. Ryhmä sai heti valtavan suosion ja keskiviikkoiltaisin tuli Ryhmätaloon porukkaa pitkienkin matkojen takaa. Pitemmän raittiuden toipujat ottivat myös ryhmän omakseen ja tukeva ryhmäkulttuuri kehittyi heti alusta lähtien. Ei mennyt montakaan vuotta, kun ryhmässä oli jo kymmenen tuhatta käyntiä.

 

Keskiviikkoiltojen lisäksi alettiin pitää opintopäiviä kerran kuussa lauantaisin. Ne olivat teemallisia usean tunnin tapaamisia, joissa myös laitettiin ruokaa ja syötiin. Teemat siirtyivät myöhemmin Ilmon teemaryhmien ja muiden ryhmien materiaaliksi. Opintopäiviä oli yhteensä noin 40. 

 

Niitä täydentämään ja myöhemmin niiden tilalle tulivat 3-päiväiset (pe - su) avoleirit, aluksi pari kertaa vuodessa, myöhemmin yleensä 6 kertaa vuodessa. Ensimmäinen leiri oli syksyllä 1992 ja niitä on ollut yhteensä jo yli 70, lähes kaikki Sääksissä, Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksessa. Leirit limittyivät monilla toipujilla ryhmien, avohoidon ja intervallien kanssa muodostaen vuosikausia kantavan rakenteen. Leireillä on ollut iltaisin pitkiä palaveriryhmiä, luovia ja toiminnallisia ryhmiä, antoisia nokkapalavereja ja virkistystoimintaa. Yöpyjien lisäksi on ollut ohjelmaa myös päiväseltään kävijöille.

 

Avoryhmäyhteisön pelisäännöt

Ryhmäyhteisö kehitti parinkymmenen vuoden aikana asiapalavereissaan. Ne ovat tämän kulttuurin perusta (ks. liite). Pelisäännöt on luettu ryhmien alussa ja annettu tulokkaille kirjallisesti.

Avoryhmäyhteisön pelisäännöt: 

Nämä pelisäännöt Avoryhmäyhteisö kehitti parinkymmenen vuoden aikana ryhmilleen ja leireilleen, jotta sen avara syli palvelisi mahdollisimman hyvin eri ryhmäkulttuurien täysraittiustavoitteisia
(= tavoitesukulaisia).

  1. Ryhmässä on selkeä yhteinen täysraittiustavoite kaikkien päihteiden suhteen, eikä siellä hehkutella kohtuukäytöllä tai harrasteta kuivajuomista.
  2. Ryhmässä ei ole lupa puhua pahaa muista ryhmistä tai hoidoista. Itselle tärkeitä juttuja voi avoimesti hehkuttaa. Avoryhmällä on avara syli!
  3. Raittiustyöskentely ei rajoitu vain ilman olemiseen, vaan tärkeää on, mitä tulee päihteen tilalle. Pyritään elämän- ja mielenmuutokseen ja tunnerehellisyyteen sekä elämään arvojen mukaisesti.
  4. Ryhmässä on kiertävä puheenvuoro, jolloin jokainen saa tilan vuorollaan. Ei puhuta kohtuuttoman pitkään, että tilan tuntu säilyy kaikilla. Isossa ryhmässä suhteutetaan oma puhuminen käytettävissä olevaan aikaan. Kierroksen aikana ei keskeytetä eikä kommentoida. Sen jälkeen voidaan keskustella ja täydentää sanottua. 
  5. Ryhmä ei ole juorukerho ryhmätilanteen ulkopuolisista, ja ryhmä on luottamuksellinen, eli kaikki siellä kuultu ja nähty jää sinne.