SEMINAARIT

Seminaarit

Tukihenkilötyö yhdistys on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien vuosittain yhteistyössä Laurea ammattiopiston kanssa TOIVOA ON päihdeseminaarin, joissa on ollut kutsuttuna alustajia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista yhteiskunnan päättäjiin sekä omakohtaisen kokemuksen omaaviin ihmisiin. Alustusten pohjalta on pidetty paneelikeskusteluja, joissa on käsitelty päihdeongelmaa ja erilaisia siihen liittyviä ilmiöitä. TOIVOA ON seminaari on lähtenyt liikkeelle edesmenneen sosiaalineuvos Ahti Vuorisen ideasta ja mukana seminaareissa ovat olleet esittelemässä toimintaansa mm AA, NA, AL-Anon, A-klinikka, Irti huumeista ry ja A-killat. Seminaaritilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisesti sosiaalialan opiskelijat ovat olleet tilaisuuksissa aktiivisesti mukana.

Seuraava TOIVOA ON seminaari järjestetään taas marraskuussa 2018. Tiedotamme tarkemmin seminaarin aikataulusta heti alkusyksystä.