STRATEGIA

Yhdistyksen strategia vuosille 2018-2023 

 

Tukihenkilötyö yhdistys ry:n toteuttama vertaisuuteen perustuva tuki- ja koulutustoiminta päihteiden käyttäjille, päihteistä toipuville sekä heidän läheisilleen on tunnettua koko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella.

Vuosina 2018-2020 toteutettava Asuvaksi -hanke on viety onnistuneesti päätökseen ja uusi toipumista tukeva hanke on lähtenyt liikkeelle tavoitteiden mukaisesti. 

 

Ihmisiä ohjataan ja he löytävät myös itse yhdistyksen järjestämän tuen piiriin. Yhdistyksemme tunnuslause ”Tavoitteena päihteetön elämisen arvoinen elämä” on toimintamme ohjenuora. 

Ihmisten aktiivisuus ja osallisuus on lisääntynyt vertaistoiminnassa ja tukihenkilöiden koulutusmäärissä sekä avoryhmissä. 

 

Perustoimintamme on vakiintunutta ja laadullista koko toiminta-alueella. 

 

Yhteistyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja alueellisesti.  

 

Ennakkoluulot ovat vähentyneet ja alkoholismi sekä huumeriippuvuus nähdään tasa-arvoisina muiden sairauksien rinnalla. 

 

Yhdistyksessä työskentelee kolmesta kuuteen työntekijää sekä järjestötyötä avustavaa henkilöä. 

 

Lisäksi päihdetyössä on mukana osa-aikaisia osatyökykyisiä työntekijöitä, joita palkataan työllistämis-, avotyötoiminnan tms. tukien turvin. Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen asiakaslähtöisesti. 

 

VISIO 2023

 

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva päihdetyön ja vertaistyön toimija ja järjestövaikuttaja – päihdeongelmaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Vuonna 2023 ennakkoluulot ovat vähentyneet ja päihdesairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien rinnalla. 

 

MISSIO 

 

Yhdistys on vahva päihde- ja vertaistyön toimija ja vaikuttaja. Yhdistyksen tehtävä on edistää päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.