TUKIHENKILÖKOULUTUKSET

Tukihenkilökoulutukset

Tukihenkilökoulutukset ovat selkeä perusta koulutusrungossa. Tukihenkilöiden peruskoulutukset ovat rungoltaan samankaltaisia. Jokainen koulutus on ja muodostuu omanlaisekseen ja lähtee koulutettavien tarpeesta. Syventävät koulutukset perustuvat nimenomaan siihen tarpeeseen, joka herää koulutuspaikkakunnilla. Koulutuksia on järjestetty hyvin erilaisille yhdistyksille. Samassa koulutuksessa on voinut olla mukana jopa toistakymmentä eri alan järjestöä.

Kaikkien koulutusten yhteydessä on pyritty järjestämään myös työnohjaus toimimaan.