TUKIVALMENNUS

Tukivalmennus

Yhdistys aloitti tukivalmennuskoulutukset pioneerityönä Ilmo Häkkisen ja Jarmo Ekmanin ideoimina vuoden 2002 alussa. Tukivalmennuksen perusidea jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Tukihenkilötyö
    Koulutus ja työnohjaus sekä pelisääntömalli.
  1. Ryhmänohjaus
    Ryhmänohjauskoulutus sekä koulutettaville työnohjaus. Avoryhmäyhteisön ryhmänohjaajat saavat opastuksen ryhmätoimintaan.
  1. Iloisempi ja kokonaisvaltainen toipuminen
    Tukivalmennus on ohjattua vertaistukea päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen sekä vapaaehtoistoimijoille. Tukivalmennus on tunne-elämän eheyttämistä ja toipumista ryhmän tuen turvin. Tukivalmennuksesta saa myös valmiuksia keskusteluun, ja se on erinomainen itsetutkiskelun apuväline.