Tukihenkilötyö_rgb

Ammattilaisille ja
opiskelijoille

Tukihenkilötyö yhdistys on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien vuosittain yhteistyössä Laurea ammattiopiston kanssa TOIVOA ON päihdeseminaarin, joissa on ollut kutsuttuna alustajia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista yhteiskunnan päättäjiin sekä omakohtaisen kokemuksen omaaviin ihmisiin. Alustusten pohjalta on pidetty paneelikeskusteluja, joissa on käsitelty päihdeongelmaa ja erilaisia siihen liittyviä ilmiöitä. TOIVOA ON seminaari on lähtenyt liikkeelle edesmenneen
sosiaalineuvos Ahti Vuorisen ideasta ja mukana seminaareissa ovat olleet esittelemässä toimintaansa mm AA, NA, AL-Anon, A-klinikka, Irti huumeista ry ja A-killat.
Seminaaritilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille.
Erityisesti sosiaalialan opiskelijat ovat olleet tilaisuuksissa aktiivisesti mukana.

Seuraava TOIVOA ON seminaari järjestetään taas marraskuussa 2018.
Tiedotamme tarkemmin seminaarin aikataulusta heti alkusyksystä.

Tukihenkilötyö yhdistys toimii yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun
kanssa järjestäen joka syksy Laurean tiloissa ”Toivoa on” -päihdeseminaarin.
Seminaariin on kutsuttu päihdealan toimijoita esittelemään omaa toimintaansa sekä
terveydenhuollon- ja päihdehuollon ammattilaisia keskustelemaan aiheesta sekä alustamaan keskusteluja.
Seminaari on järjestetty 6 kertaa ja on saanut joka kerralla vankan kuulijajoukon. 

Yhteistyötä Laurean kanssa tullaan tekemään myös tarjoamalla opiskelijoille
konsultaatiota sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia opinnäytetyön aiheisiin,
materiaaliin sekä varsinaisen opinnäytetyön tekemiseen yhdistyksen ja
opiskelijan yhdessä valitseman aiheen tutkimiseksi.
Opiskelijoille voidaan tarjota myös erilaisia työprojekteja mikäli jonkin ajankohtaisen asian toteuttamisessa tarvitaan apuvoimia. 

Asiakkaille toteutetaan sekä omana toimintona että yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. A-kilta, Vahti ry ja seurakunnat) terapeuttista kuntouttavaa luontotoimintaa (Green Care), kuten kasvimaaviljelyä, kalastus- ja linturetkiä, telttaretkiä ja metsäretkiä, sekä leirejä.

Luontotoiminnoissa on mukana sosiaalisen 
integraation elementti: sosiaaliset suhteet, 
tasa-arvoisuuden tunne, arkielämän taidot ja hallinta. 

Luonto- ja retkitoiminta on harrastustoimintaa vaihtoehtona päihteille. Toiminta auttaa stressin ja impulsiivisuuden hallinnassa. Luonnossa oleminen ja tekeminen on hyvä apuväline ajatusten saattamisessa pois päihdekeskeisistä ajatuksista ja tottumuksista. Kasvimaaviljelyssä opitaan perustaitojen lisäksi pitkäjänteisen tekemisen palkitsevuutta. Luonnossa vietetty aika rauhoittaa ja edesauttaa toipumista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia teemoja luontopainotteisten toimintojemme valikkoon.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös