Tukihenkilötyö_rgb

Historiaa

Meidän tarinamme

2000- luvun alussa muutamia tukihenkilötyöstä kiinnostuneita ihmisiä sattui saman pöydän ympärille. Keskusteltiin tukihenkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Syntyi ajatus tukihenkilöiden kokonaisvaltaisesta huolehtimisesta. Keskustelun tuloksena päätettiin ryhtyä toimeen ja perustaa toimintaa varten yhdistys.

Yhdistykselle laadittiin toimintaperiaatteet ja 31.1.2001 pidettiin perustava kokous. Heinäkuussa 2001 Tuetaan Tositarkoituksella -säännöt hyväksyttiin ja yhdistys rekisteröityi. Ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys ei saanut rahoitustukea mistään. Koulutuksia kuitenkin järjestettiin vapaaehtoisesti ympäri Suomea. Usko hyvään toimintaan oli syntynyt. Vuonna 2002 yhdistys sai Vantaan kaupungilta toiminta-avustusta. Ei paljon, mutta sen verran, että tämä kasvatti uskoa jatkaa eteenpäin. Yhdistyksen toimisto oli alussa kotitoimisto ja yhdistyksen ensimmäinen tietokone oli Vantaan kaupungilta saatu käytöstä poistettu kone. Alkutaipaleella vastaan tuli monenlaisia haasteita, mutta perustajien sydän sykki jo vahvasti mukana ja tyytyväiset asiakkaat vahvistivat luottamusta siihen, että oltiin oikealla asialla.

Vuoden 2002 aikana usko Tukihenkilön Turva -projektiin löytyi ja malli siihen tuli jo olemassa olevasta toiminnasta. Raha-automaattiyhdistykselle laadittiin ensimmäinen rahoitushakemus mikä ei ollut suinkaan helppo operaatio. Hakemuksen tekeminen vaati suunnittelua ja neuvotteluja lukuisten eri tahojen kanssa. Projektille haettiin puolentoista henkilön palkkausvaroja mikä ei kuitenkaan täysin toteutunut. Rahoitus saatiin joka tapauksessa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Tukihenkilön Turva -projekti 2003-2005

RAY:n rahoitus loi perustan yhdistyksen toiminnalle. Rahoituksen turvin saimme toimiston nykyaikaiseksi ja yhdistys alkoi kouluttaa tukihenkilöitä eri puolille Suomea. Koulutukset tapahtuvat tukihenkilöiden omilla paikkakunnilla, jolloin kustannukset tulevat huomattavasti edullisemmiksi. Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä tukihenkilöiden jaksamiselle vaan olemme panostaneet myös jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin. Mielestämme jatkuva ja osallistuva tukihenkilöistä huolehtiminen on avain kohti kestävää ja kantavaa toipumiskulttuuria. 

Yhdistykselle löytyi nopeasti hyvä toimintamalli. Iso joukko vakituisia yhteistyökumppaneita on tullut rinnallemme, mm. Ridasjärven päihdehoitokeskus, viisi päihdepysäkkiä sekä Salon A-klinikkatoimi. Tänä päivänä on mahdollista yhdistyksen kautta toteuttaa hyvää ideaa. Tukihenkilötyö yhdistys ry on hyvä esimerkki siitä, kun muutama ihminen uskoo hyvään asiaan ja lähtee toteuttamaan ideaansa.

Avoryhmä 1989 -

Ilmo Häkkinen perusti Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa eli Ridiksellä tammikuussa 1989 ryhmän, jota alettiin kutsua Ridiksen avoryhmäksi. Se oli tarkoitettu yhteisössä hoidossa oleville ja sieltä lähteneille yhteiseksi ryhmäksi. Ryhmä sai heti valtavan suosion, ja keskiviikkoiltaisin tuli Ryhmätaloon porukkaa pitkästäkin matkasta. Pitemmän raittiuden toipujat ottivat myös ryhmän omakseen, joten siihen kehittyi tukeva ryhmäkulttuuri alusta asti. Ei mennyt montakaan vuotta, kun ryhmässä oli jo kymmenen tuhatta käyntiä.

Keskiviikkoiltojen lisäksi alettiin pitää opintopäiviä kerran kuussa lauantaisin. Ne olivat teemallisia usean tunnin tapaamisia, joissa myös laitettiin ruokaa ja syötiin. Teemat siirtyivät myöhemmin Ilmon teemaryhmien ja muiden ryhmien materiaaliksi. Opintopäiviä oli yhteensä noin 40. 

Niitä täydentämään ja myöhemmin niiden tilalle tulivat 3-päiväiset (pe - su) Avoleirit, aluksi pari kertaa vuodessa, myöhemmin yleensä 6 kertaa vuodessa. Ensimmäinen leiri oli syksyllä 1992, ja niitä on ollut yhteensä jo yli 70, lähes kaikki Sääksissä, Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksessa.  Leirit limittyivät monilla toipujilla ryhmien, avohoidon ja intervallien kanssa muodostaen vuosikausia kantavan rakenteen. Leireillä on ollut iltaisin pitkiä palaveriryhmiä, luovia ja toiminnallisia ryhmiä, antoisia nokkapalavereja ja virkistystoimintaa. Yöpyjien lisäksi on ollut ohjelmaa myös päiväseltään kävijöille.

Myös Tukivalmennus vuoden 2002 alusta liittyi kokonaisuuteen kooten aktivistit kerran kuussa lauantaina opiskelemaan iloisempaa raittiutta, kaverin tukemista ja ryhmäpalvelua. Siitä viitoitettiin tietä mm. tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukseen. Tukivalmennus oli avoryhmän ja THT:n yhteisen taipaleen alku. Tukivalmennus sai jatkeekseen kakkosvaiheen aktiiviryhmän, joka otti myöhemmin nimekseen Muutoksen tuuli. Paljon muita – osittain suljettujakin – rönsyjä on Avoryhmäyhteisöllä ollut, esimerkiksi musisointia ja yhteislaulua. 

Avoryhmäyhteisön nimi otettiin käyttöön, kun ryhmä kasvatti rönsyjään Ridiksen ulkopuolelle, ensin Helsinkiin, sitten Vantaalle ja Espooseen ja muuallekin. Ryhmiä oli enimmillään kymmenkunta, ja Ridikselläkin neljä kertaa viikossa. Avoryhmäyhteisö pysyi pitkään – juhli 10, 15 ja 20 vuotta – itsenäisenä ryhmämuodostelmana, jonka ryhmien välinen päättävä elin oli leirien asiapalaveri lauantaisin kello 10. 25 -vuotisjuhlien yhteydessä tammikuussa 2014 Ridiksellä päätettiin, että yhteisö siirtyy virallisesti THT:n sateenvarjon alle niin, että yhteydenpidot ja käytännöt hoitaa THT:n toimisto mutta että ryhmä säilyttää itsemääräämisoikeutensa ohjelmallisesti.

Vuoden 2010 paras liikuntahanke
SITTENKIN MUKAVAA 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, joka on valtakunnallinen, ministeriöiden rahoittama, palkitsi
Sittenkin mukavaa -hankkeemme vuoden 2010 parhaana liikuntahankkeena.

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsee vuosittain paikallisia
terveysliikuntahankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan edistämiseksi.

Vuoden 2010 terveysliikuntahankkeina KKI-ohjelma palkitsi Tukihenkilötyöyhdistys ry:n Sittenkin mukavaa -hankkeen, Kunnonkeskus Oy:n Kunto Kunnon Klubeista -hankkeen ja Puolangan kunnan Pihkakourat kuntoon -hankkeen. Palkinnot luovuttivat kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja peruspalveluministeri Paula Risikko KKI-ohjelman vuosipäivänä 25.1.2011 Helsingissä Säätytalossa.

KKI:n perusteet hankkeemme palkitsemiseen:

Tukihenkilötyöyhdistys ry:n Sittenkin mukavaa -hankkeessa on tehty pitkäjänteistä työtä päihdeongelmaisten parissa. Hanke tavoittaa yhteistyökumppaniensa A-kiltojen ja A-klinikoiden kautta raitistuvia, joiden arkeen tarjotaan päihteiden jättämän tyhjän tilan sijaan liikuntaa ja yhdessäoloa. Hankkeessa on erikoistuttu kirkkovenesoutuun, joka on hyvä esimerkki sosiaalisesta tavasta liikkua. Soutua on harrastettu tavoitteena osallistuminen Sulkavan Suursoutuihin, mikä onkin lisännyt lajin mielekkyyttä ja osallistujien motivaatiota liikkumiseen. Monet päihdeongelmaiset ovat myös työttömiä ja syrjäytymisvaarassa yhteiskunnasta. Hankkeessa on liikunnallisen tukitoiminnan lisäksi tarjottu tärkeää tukivalmennusta muissa arkielämän asioissa. Tavoitteena on raitistumisen ja liikunnan ylläpitämisenlisäksi myös työllistää osallistujia. Hanke on toteutettu yhteistyössä Vantaan A-killan, useiden A-klinikoiden, seurakuntien päihdetyön, työttömien yhdistysten sekä Kaakon Talosi & House Oy:n kanssa. KKI-ohjelma palkitsee Tukihenkilötyöyhdistys ry:n syrjäytymisvaarassa olevan kohderyhmän arvostavasta, ammattitaitoisesta ja pitkäjänteisestä Sittenkin mukavaa -hankkeesta."

lehdet
letut

Takaisin arkeen -hanke 2011 –

Takaisin Arkeen -projekti, joka keskittyi päihdekuntoutujien jatkohoitoon, muuttui jatkuvaksi toiminnaksi 1.3. 2011 RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Jatkamme edelleen koulutusta, konsultointia ja tukivalmennusta yhteistyössä eri yhdistysten, yhteisöjen ja A-klinikoiden kanssa.

Avosetti – syrjäytymisestä
osallisuuteen projekti 2013 - 2016

Tukihenkilötyö yhdistyksen Avosetti projekti päättyi 31.12.2016. Projektin tarkoituksena oli tukea asunnottomuudesta ja päihdeongelmista kärsivien henkilöiden arkea järjestämällä heille erilaisia aktiviteetteja, jotka tukivat heidän pyrkimyksiään päästä kiinni raittiiseen elämään. Projektin aikana annettiin asiakkaille ohjausta arjen toiminnoissa, tuettiin heitä järjestämällä osallistavaa ja voimaannuttavaa toimintaa ja askaretta sekä yhdistämällä samankaltaisia kokemuksia omaavia ihmisiä keskenään, jolloin myös asiakkaiden keskinäinen vertaistuki ja kokemuksen jakaminen oli osaltaan tukemassa heidän toipumistaan. Avosetti projektin aikana järjestettiin useita luontopainotteisia tapahtumia ja leirejä sekä käytiin veneretkillä ja kalastamassa. Green Care toimintaan tutustuttiin osallistumalla mm. palsta- ja purokunnostukseen.

Asuvaksi -hanke 2018 –

Tukihenkilötyö ry:n uusin hanke on tammikuussa 2018 alkanut Asuvaksi -hanke, jonka tavoitteena on tehdä tuki-, ohjaus- ja selvitystyötä moniongelmaisten asunnottomien sekä palveluiden tavoittamattomien tai niistä pois pudonneiden henkilöiden parissa. Työtä tehdään ns. kovimman ytimen kanssa asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden pullonkaulojen poistamiseksi ja asiakastyötapojen ajantasaistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea kohderyhmän henkilöitä osallistavalla ja voimaannuttavalla toiminnalla hyödyntäen yhteistyö- ja verkostokumppanuutta ja palveluohjausta ihmisten sovittamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tukeen.  

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös