Tukihenkilötyö_rgb

Strategia

Yhdistyksen strategia
vuosille 2018-2023

Tukihenkilötyö yhdistys ry:n toteuttama vertaisuuteen perustuva tuki- ja koulutustoiminta päihteiden käyttäjille, päihteistä toipuville sekä heidän läheisilleen on tunnettua koko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella.

  • Vuosina 2018-2020 toteutettava Asuvaksi -hanke on viety onnistuneesti päätökseen ja uusi toipumista tukeva hanke on lähtenyt liikkeelle tavoitteiden mukaisesti.
  • Ihmisiä ohjataan ja he löytävät myös itse yhdistyksen järjestämän tuen piiriin. Yhdistyksemme tunnuslause ”Tavoitteena päihteetön elämisen arvoinen elämä” on toimintamme ohjenuora. 
  • Ihmisten aktiivisuus ja osallisuus on lisääntynyt vertaistoiminnassa ja tukihenkilöiden koulutusmäärissä sekä avoryhmissä.
  • Perustoimintamme on vakiintunutta ja laadullista koko toiminta-alueella.
  • Yhteistyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja alueellisesti.
  • Ennakkoluulot ovat vähentyneet ja alkoholismi sekä huumeriippuvuus nähdään tasa-arvoisina muiden sairauksien rinnalla.
  • Yhdistyksessä työskentelee kolmesta kuuteen työntekijää sekä järjestötyötä avustavaa henkilöä.
  • Lisäksi päihdetyössä on mukana osa-aikaisia osatyökykyisiä työntekijöitä, joita palkataan työllistämis-, avotyötoiminnan tms. tukien turvin. Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen asiakaslähtöisesti

Visio 2023

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva päihdetyön ja vertaistyön toimija ja järjestövaikuttaja – päihdeongelmaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Vuonna 2023 ennakkoluulot ovat vähentyneet ja päihdesairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien rinnalla. 

Missio

Yhdistys on vahva päihde- ja vertaistyön toimija ja vaikuttaja. Yhdistyksen tehtävä on edistää päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös