Tukihenkilötyö_rgb

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2017

                              

YLEISTÄ:

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 17. toimintavuosi. Toiminta on vakiintunut mm. entisen STEA:n, nykyisen Veikkauksen rahoittaman AK2-avustuksen myötä. Yhdistys on KSL:n (Kansan Sivistystyön Liitto) jäsenjärjestö ja yksi liiton suurimmista kurssinjärjestäjistä. Yhdistyksellä oli toimitilat osoitteessa: Tikkurilantie 68 c 01300 Vantaa.

JÄSENISTÖ:

Yhdistyksellä oli toimintavuotensa lopussa 35 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. 

Yhdistys on jäsenjärjestönä Vantaan Järjestöringissä ja Sekavassa, joka on Espoon seurakuntien ja kaupungin sekä vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistyöjärjestö. Tukihenkilötyö yhdistys liittyi vuonna 2014 Kansan Sivistystyön Liiton jäsenjärjestöksi 

HALLINTO:

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Vesa Hemmilä, varapuheenjohtajana Ilpo Propst (erosi yhdistyksestä 09/2017) ja Ville Sinervo 09/2017-12/2017 sekä hallituksen kutsumana sihteerinä Seppo Flinck. Muut hallituksen jäsenet olivat Jouni Hotti, Sirkka Hinkula ja Ville Sinervo 01/2017-08/2017, varajäseninä olivat Pentti Näppinen ja Hannu Kuronen.

KOULUTUS JA TYÖNOHJAUS:

Yhdistyksellä oli runsaasti koulutuksia ja työnohjauksia vuoden 2017 aikana.

Tukivalmennuskoulutuksia pidettiin mm. Salossa, Vantaalla, Kirkkonummella, Helsingissä, Espoossa, Keravalla, Iisalmessa ja Rautavaaralla. Vantaan Asolassa pidettiin Naisten tukivalmennusta. Iisalmen ja Rautavaaran tukivalmennukset päättyivät vuoden 2017 kesäkuussa.

Vuonna 2017 järjestettiin ryhmänohjaajakoulutuksia kaikkiaan 4 kertaa. Luovien menetelmien ja draamaohjaaja ryhmänohjaajakoulutuksia järjestettiin 2 kertaa. Koulutettavia ja tukivalmennettavia oli yksittäin laskien noin 850 henkilöä. Koulutuksien kestot ovat vaihdelleet 1- 6 päivän välillä.

Leirejä oli toimintavuotena yhteensä 5 kpl: yksi 6 päivän leiri Kiljavalla, kaksi 4 päivän leiriä Espoon saaristossa, yksi 4 päivän leiri Puumalassa sekä yksi 2 päivän avoryhmäyhteisön leiri Rusutjärvellä.

Lisäksi Avosetti-projektilla on ollut vuoden 2017 aikana viisitoista Green Care aiheista Stenbackan päiväretkeä ja kolme yön yli kestänyttä retkeä. Keväällä ja syksyllä on ollut Nuuksiossa sekä Sipoon korvessa kahden päivän mittaiset metsäleirit. Pääkaupunkiseudun A-kiltojen kanssa on ollut yhteisleiri myös Lopella. Skutsi -tiimin puitteissa on tehty 10 päiväretkeä eri Uudenmaan alueen luontokohteisiin.

Yhteistyökumppaneina Tukihenkilötyö yhdistyksellä ovat olleet mm. Salon, Helsingin ja Vantaan A-klinikat, Päiväkeskus Pysäkit: Iisalmi, Kiuruvesi, Ylä-Savon Sote, Sininauhasäätiö, A-kiltoja, AA- ryhmiä ja seurakuntia eri puolilta Suomea.

Salon A- Klinikka on tukenut voimakkaasti koulutustamme ja tukivalmennuksen vertaistukimallin kehitystä alueellaan. Työnohjausta olemme antaneet eri yhteistyökumppaneille kuten STOP huumeille ry:lle. Vertaistuen ohjausryhmiä yhdessä paikallisen A-klinikan kanssa on 2; Salossa ja Vantaalla. Yhdistyksen edustaja oli virallisena sovittelijana Sininauhasäätiön Ruusulankadun asuntolan ja ympäristön asukkaiden välillä. 

Yhdistyksen kouluttamat ryhmänohjaajat ovat jatkaneet tukivalmennus- ja keskusteluryhmiä yhdistyksen tuella Vantaalla sekä Salossa

TAKAISIN ARKEEN-HANKE:

Takaisin Arkeen-hanke on toiminut hyvin ja pystynyt keskittämään toimintaansa. Hankkeessa oli toimintavuoden aikana 3 työntekijää. 

Asolan naistenryhmää on ohjannut yksi henkilö.

Mallin syventämiseen, levitykseen ja siirtoon on edelleen kiinnitetty erityistä huomiota STEA:lle esitetyn suunnitelman mukaisesti. Fyysisen kunnon ryhmä on kokoontunut 30 kertaa ja osallistunut myös Sulkavalla kirkkovenesoutukilpailuihin. 

Seudullinen Tukivalmennus pääkaupunkiseudulla Helsingissä kolmessa paikassa ja Vantaalla kolmessa paikassa lisäsi verkostoitumista ja eri toipumis-, hoito- ja ryhmäkulttuurien yhteistoimintaa. Tälle toiminnalle on nimetty ohjausryhmä. Vanha ryhmäkulttuuri Avoryhmäyhteisö siirtyi vuoden 2014 alussa (toimittuaan itsenäisenä epävirallisena organisaationa 25 vuotta) THT ry:n alaisuuteen.

AVOSETTI-PROJEKTI:

STEA:n rahoittama jalkautuvan päihdetyön projekti, ”Avosetti” päättyi 31.12.2017. Projekti kykeni vahvistamaan suunnitelman mukaista verkostoyhteistyötä virallisen ja ns. kolmannen sektorin välillä.

Projektissa kehitettiin ja vakiinnutettiin tavoitteiden mukaista syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa 

olevien ihmisten voimaannuttavaa ja osallistavaa toimintaa. Projektin aikana toteutettiin akuuttia jalkautuvaa kriisiapua ja palveluohjausta asunto- ja päihdeasioissa, luonto- ja palstanviljelyä sekä liikuntatoimintaa. Lisäksi projektiin kuului tärkeänä osa-alueena asunnottomien tukiyhdistyksen toimintaan osallistuvien henkilöiden tukemista ja valmentamista. Projektin viimeisen toimintavuoden aikana tehtiin pohjustavaa työtä tammikuussa 2018 alkaneeseen Asuvaksi -hankkeeseen. Asunnottomien ja syrjäytyneiden kanssa käytiin keskusteluja ja heiltä kerättiin kokemuksia niistä vaikeuksista, joita he ovat omassa arjessaan ja asuntoa/yösijaa etsiessään joutuneet kohtaamaan. Käymämme lukuisat keskustelut vakuuttivat meidät siitä, että tuleva hanke on tarpeellinen ja tulee jatkamaan pitkäjänteistä työtämme syrjäytyneiden ja asunnottomien arjen parantamiseksi. 

Avosetti toiminnassa on ollut mukana myös leiritoimintaa, sekä päivä- ja yön yli kestäviä luontoretkiä. Avosetti-projekti ja Takaisin arkeen- hanke tekivät myös yhteistä leiritoimintaa. 

Avosetti-projektin Green Care toiminta

Projektilla oli kaksi viljelypalstaa, joita hoitamaan olivat kaikki tervetulleita. Projekti on toteuttanut yhteistyönä Koisonrannan päihdepalvelukeskuksen kanssa oman Green Care -ohjelman, johon on sisältynyt viljelypalstat, kalastusta, linnunpönttöjen rakentamista ja niiden huoltamista maastossa. Lisäksi on tehty taimenille tarkoitettuja kutusorastuspaikkoja. Projektilla on ollut myös pieni vene kalastuksesta kiinnostuneiden päihdetoipujien omatoimiseen käyttöön.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Vieritä ylös