Tukihenkilötyö_rgb

Arvot

Yhdistyksen arvot

Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia periaatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin kaikessa muussakin yhdistyksen toiminnassa kuten työyhteisön vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, vaikuttamistoiminnassa tai vaikkapa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Olemme olemassa
asiakkaitamme
varten

Yhdistyksen olemassaolo perustuu päihteitä käyttävien, päihteistä toipuvien ja heidän läheistensä palveluiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Yhdistyksen toiminta perustaa asiakaskunnan tarpeisiin ja lähtee liikkeelle asiakkaan näkökulmasta

Kaikilla on
ihmisarvo

Jokainen asiakkaamme on meille tärkeä. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti rotuun, ikään, sukupuoleen tai elämäntilanteeseen katsomatta.

Myönteisyys

Pyrimme vaikeissakin tilanteissa etsimään asioiden hyviä puolia. Suhtautuminen elämään myönteisellä tavalla on perusasenteemme.

Suvaitsevaisuus

Olemme kaikki yksilöitä, joilla on omat piirteemme. Erilaisuus on rikkaus, jota pyrimme vaalimaan.

Avoimuus

Avoimuus ja läpinäkyvyys on julkista tukea nauttivana yhteisönä toimintamme perusta.

Luotettavuus

Me Tukihenkilötyö yhdistyksessä toimimme sovittujen periaatteiden mukaisesti ja olemme luotettava yhteistyökumppani. Meidän kanssamme voit asioida luottamuksellisesti.

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös