Tukihenkilötyö_rgb

Yhteistyö

Yhteistyö

Toimimme yhteistyössä lukuisten päihde- ja addiktio-ongelmien parissa toimivien tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat Vantaa-Kerava hyvinvointialue/päihdepalvelut, Vantaan A-kilta, Helsingin A-kilta, A-kiltojen liitto, Suomen AA, NA, Al-Anon, Päivänselvä ry, Vantaan kaupungin päihdekuntoutujien asumisyksiköt, Ridasjärven päihdepalvelukeskus, Espoon askel, Sininauhasäätiö, Matalan kynnyksen päiväkeskus Vantaan Illusia, Tietu ry, Myllyhoitoyhdistys sekä Vantaan järjestörinki. 

Kanssakäyminen ja yhteistyö alan toimijoiden kesken on koettu tärkeäksi osaksi toimintaamme ja yhdistys on avoin uusille kumppanuuksille, jotka edistävät yhteisen päämäärämme ja yhteisten tavoitteidemme toteuttamista. Nämä ovat päihteitä käyttävien ja päihteistä toipuvien sekä heidän läheistensä elämän laadun parantaminen ja heille suunnattujen palveluiden kehittäminen.

Tukihenkilötyö yhdistys toimii yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa järjestäen joka syksy Laurean tiloissa ”Toivoa on” -päihdeseminaarin. Seminaariin on kutsuttu päihdealan toimijoita esittelemään omaa toimintaansa sekä terveydenhuollon- ja päihdehuollon ammattilaisia keskustelemaan aiheesta sekä alustamaan keskusteluja. Seminaari on järjestetty 6 kertaa ja on saanut joka kerralla vankan kuulijajoukon. 

Yhteistyötä Laurean kanssa tullaan tekemään myös tarjoamalla opiskelijoille konsultaatiota sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia opinnäytetyön aiheisiin, materiaaliin sekä varsinaisen opinnäytetyön tekemiseen yhdistyksen ja opiskelijan yhdessä valitseman aiheen tutkimiseksi. Opiskelijoille voidaan tarjota myös erilaisia työprojekteja, mikäli jonkin ajankohtaisen asian toteuttamisessa tarvitaan apuvoimia. 

Kiinnostaako Sinua
kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme!

stea-logo
veikkaus
ksl
Tukihenkilötyö_rgb

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa

040 7445635
etunimi.sukunimi@tukihenkilotyo.fi

Scroll to Top
Vieritä ylös